• गजल

    गजल

    प्रतिनिधि युवा गाउँको बाटो टेकेको हुनु पर्छ तराइ पहाड जहाँ हो त्यो, पाटो टेकेको हुनुपर्छ आवश्यकता र महत्वलाई काँधमा काँध गर्ने वीर सहिदको रगतको, टाटो..