• इलामको माई ‘पूर्णखोप सुनिश्चित’ पालिका घोषणा

    इलामको माई ‘पूर्णखोप सुनिश्चित’ पालिका घोषणा

    विमल दाहाल,इलामः इलामको माई नगरपालिकालाई ‘पूर्णखोप सुनिश्चित’ पालिका घोषणा गरिएको छ । मेयर खम्बासिंह लिम्बूले नगरपालिकालाई निश्चित सूचकका आधारमा पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा..